Jenis Koleksi : Buku Klasik (1797)

 Jenis Koleksi : Buku Klasik (1797)

Kempis, Thomas A., author
BKL.1105-AK 28
Yogyakarta: Canisisus, 1933
Mas Ngabehi Wira Pustaka, author
BKL.1104-LL 143
Surakarta: N.V. Budi Utama, 1914
R.Ng. (Raden Ngabehi) Yasadipura I, author
BKL.1103-PW 175
Kuthagedhe; Ngayogyakarta: S. M. Niwarna, 1928
Mas Harjawiraga, author
BKL.1102-CL 83
Surakarta: Budi Utama, 1925
Brandes, Dr., author
BKL.1101-LL 14
Semarang: G.C.T. Van Dorp, 1895
Raden Mandrasastra, author
BKL.1100-PW 177
Yogyakarta: Mardi Mulya, 1933
BKL.1099-SJ 75
[Place of publication not identified]: [publisher not identified], [date of publication not identified]
Winter, C.F. (Carel Frederik), author
BKL.1098-LL 141
Surakarta: Albert Rusche, 1907
Arya Suganda, author
BKL.1097-PW 173
Surakarta: Administratir Jawi Kandha-N.V. Albert Rusche, 1919
BKL.1096-SJ 74
[Place of publication not identified]: [publisher not identified], [date of publication not identified]