Jenis Koleksi : Majalah, Jurnal, Buletin (2692)

 Jenis Koleksi : Majalah, Jurnal, Buletin (2692)

657 ATB
Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
050 DST
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001