Universitas Indonesia Library
The Crystal of Knowledge
 Collection Type : Buku Klasik (1794)
Volkerrecht / Alfred Verdross
Author : Verdross, Alfred
Call Number : K 341 VER v
Publisher : Springer
Het adatrecht van Nederlandsch-Indie / door, C. Van Vollenhoven
Author : Vollenhoven, C. van, author
Call Number : K 340.57 VOL a
Publisher : Boekhandel en Drukkerij Voorheen E.J. Brill
Teks van de wajang-orang voorstelling: Prabu Gambiranom
Author : No author
Call Number : BKL.0177-CW 6
Publisher : [publisher not identified]
Ngelmi pangroetjat = Ngelmi pangrucat
Author : Raden Ngabehi Pujaharja, author
Call Number : BKL.0026-PW 26
Publisher : Tan Khun Swi
Serat koela - wetah jilid I = Serat kula wetah jilid I
Author : Raden Soemarma Dirdjakoesoema, author
Call Number : BKL.0027-PW 27
Publisher : Drukkerij Perbatoean
Serat piwulang joged jilid I
Author : No author
Call Number : BKL.0111-ST 3 (1)
Publisher : Ngayogyakarta Java Institut
, || User : Universitas Indonesia Library || Best view with  Firefox