Universitas Indonesia Library
The Crystal of Knowledge
 Collection Type : Buku Klasik (1794)
Sakathahipun serat prajanjeyan enggal
Author : No author
Call Number : BKL.0292-AK 12
Publisher : K. Fuhri
Serat madoeroso = Serat madurasa
Author : No author
Call Number : BKL.0033-PW 33
Publisher : Tan Khoen Swie
Campur bawur Jilid I
Author : Samoed Sastrawardojo, author
Call Number : BKL.0305-LL 3
Publisher : J. B. Wolters Uitgevermaatschappi
Serat Kridhwayangga : pakem beksa
Author : Sastra Kartika, author
Call Number : BKL.0110-ST 2
Publisher : Algemene Javaansche Boekhandel Trimoertie
Serat Mardi Kawi jilid III
Author : W.J.S. Poerwadarminta, author
Call Number : BKL.0122-BA 4
Publisher : De Bliksem
Serat Mardi Kawi; jilid II
Author : W.J.S. Poerwadarminta, author
Call Number : BKL.0121-BA 3
Publisher : De Bliksem
, || User : Universitas Indonesia Library || Best view with  Firefox