Universitas Indonesia Library
The Crystal of Knowledge
 Collection Type : Buku Klasik (1792)
Hadis Chairil Barijah = Khadis Kairil Bariyah jilid I
Author : R. Kaji Mukhammad Ngadnan, author
Call Number : BKL.0136-IS 8
Publisher : Porsten Landhen
Serat pralambanging jagad
Author : Sulardi Harjasujana, author
Call Number : BKL.0218-CW 9
Publisher : Tan Khoen Swie
Kredit koperasi pribumi
Author : Boeke, J.H., author
Call Number : BKL.0206-LL 13
Publisher : Bale Pustaka
Serat pandji jilid II = Serat panji jilid II
Author : No author
Call Number : BKL.0073-CP 6
Publisher : Albert Rusche
Serat uran-uran sekar macapat jilid I
Author : Raden Mas Hardjasasmita, author
Call Number : BKL.0080-SS 3
Publisher : Tjahaja
Wulangreh djinarwi = Wulangreh jinarwi
Author : Imam Supardi, author
Call Number : BKL.0040-PW 40
Publisher : Panjebar semangat
, || User : Universitas Indonesia Library || Best view with  Firefox