Universitas Indonesia Library
The Crystal of Knowledge
 Collection Type : Buku Klasik (1794)
Cariyos tanah Pareden Dieng
Author : Prawirasudirja, author
Call Number : BKL.0108-CH 3
Publisher : H.A. Benyamin
Sajatining panglipur
Author : No author
Call Number : BKL.0088-AK 4
Publisher : N.V.A.C. Niv.
Gesang kula ingkang kaping kalih
Author : Kyai Muhtar Bukhari, author
Call Number : BKL.0135-IS 7
Publisher : Mukhamadiyah
Serat kabutuhan
Author : Raden Ngabehi Pujaharja, author
Call Number : BKL.0219-PW 76
Publisher : Tan Khoen Swie
Piwulang maca kanthi gambaran
Author : Beres, L.G., author
Call Number : BKL.0034-PW 34
Publisher : Albro
Layang pasren
Author : Kemis alias Harjasuwita, author
Call Number : BKL.0220-CL 6
Publisher : Pirmah Papirus
, || User : Universitas Indonesia Library || Best view with  Firefox