Inhoud :
1. Onstaan van die mandaat
2. Soewereiniteit
3. Nasionaliteit
4. Die volkeregtelike status van die mandaatgebied en die vyfde provinsie beweging
5. Einde van die mandaat