Abstract
Inhoud : 1. Onstaan van die mandaat 2. Soewereiniteit 3. Nasionaliteit 4. Die volkeregtelike status van die mandaatgebied en die vyfde provinsie beweging 5. Einde van die mandaat