Abstract
Inhoud : 1. Doel en functie der burgerlijke rechtspleging 2. Bronnen van het burgwrlijk procesrecht 3. De organen der rechtspraak 4. De partijen 5. Termijnen 6. De normale gang van een contentieuse rechtbankzaak 7. Incidenten 8. Rechtsmiddelen tegen vonnissen 9. De procedure voor de kantonrechter 10. Executie van vonnissen en authentieke akten 11. Conservatore maatregelen 12. Rechtspraak op verzoekschriften 13. Konteloze en semi-konteloze procedure 14. Rechtspraak door scheidsmannen en bij wege van bindend advies 15. Enige bijzondere procesvormen 16. Het procesrecht der toekomst 17. Literatuuropgave 18. Addenda