Abstract
Inhoud : 1. Kringloop? (Indie eigen leven ; De ethische politiek ; Onrust ; Auto-cooperate ; Non-cooperate ; De Nederlandsche politiek programma ; Onzekerheid) 2. Nederlandsch-Indie (Nederland, Nationalisme, Wat willen de nationalisten, Het regentschap, De stadsgemeente, De provincie, De zelfbesturende landschappen, De volksraad) 3. Nederland (Indie's beteekenis, De unie, Consequenties van de unie)